PostHeaderIcon Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania reintegracji społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostaw żywności, przygotowanie i dostarczenie do punktu wydawania żywności, posiłków dla osób najuboższych i potrzebujących z terenu Gminy Głogów Małopolski.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolski

 

PostHeaderIcon Informacja

UWAGA – NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+

Świadczenie wychowawcze tzw. „500 +” przyznane jest do 31.05.2021 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 należy złożyć nowy wniosek o przyznanie tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną od 01.02.2021 r. lub tradycyjną, papierową od 01.04.2021 r.

Od terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku zależy termin wypłaty świadczeń.

- złożenie wniosku od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 30 czerwca 2021 r.;

- złożenie wniosku od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 31 lipca 2021 r.;

- złożenie wniosku od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

- złożenie wniosku od 01.07.2021 do 31.07.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 30 września 2021 r. ale świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

 

PostHeaderIcon Informacja

Informujemy, że w związku ze zmianą granic administracyjnych Gminy Głogów Małopolski z dniem 1.01.2021 r. może ulec zmianie termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+), które będzie realizowane przez Miasto Rzeszów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

PostHeaderIcon Ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 971,00 zł.

 

PostHeaderIcon Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Głogowie Małopolskim

BĘDZIE NIECZYNNY.

 

PostHeaderIcon Wigilia 2020

Mając na uwadze zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i tradycję organizacji wspólnego spotkania wigilijnego dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących, a jednocześnie sytuację w kraju związaną ze stanem epidemii i licznymi obostrzeniami rządu dotyczącymi organizacji spotkań, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim jest zmuszony zrezygnować z tradycyjnej formy spotkania nie zapominając jednak o osobach samotnych.

W związku z tym MGOPS  nawiązał współpracę z Państwem Barbarą i Adamem Wilk z Głogowa Małopolskiego, którzy zaoferowali swoją pomoc przy przygotowaniu innej formy pomocy - paczek wigilijnych. Państwo Wilk wykorzystując swoje zasoby zarówno kadrowe jak i żywnościowe zdecydowali się  pomóc osobom samotnym poprzez przygotowanie paczek  wigilijnych zawierających zarówno dania gotowe jak i paczki żywnościowe. Jest to postawa zasługująca na szczególne uznanie, zwłaszcza w tych trudnych dla branży gastronomicznej czasach, w których lokale i restauracje są zamknięte z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama