PostHeaderIcon Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski

Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w 2012 roku realizował projekt Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o szkoleniu: Kucharz małej gastronomii

Dnia  27 listopada br. dobiegł końca kurs organizowany  ramach aktywnej integracji „Kucharz małej gastronomii " dla  16 uczestników projektu „Czas na aktywność  w Gminie Głogów Małopolski" realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój    i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”  współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego   Funduszu  Społecznego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o szkoleniu: Obsługi wózków jezdniowych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, że w dniach 10.09 - 19.10.2012r. organizowany  był kurs obsługi wózków jezdniowych z obsługą komputera w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski”. Uczestniczyło w nim 5 osób. Celem szkolenia było przygotowanie do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora wózków widłowych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o szkoleniu: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, że w dniach 19.09- 9.10.2012r. organizowany był kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski”. Uczestniczyło w nim 9 osób.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacje o szkoleniu: Pracownik obsługi stacji paliw

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, że w dniach 23.08.- 25.09.2012r. organizowany  był kurs  pracownika obsługi stacji paliw z obsługą komputera oraz uprawnieniami do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w ramach  projektu „Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski”. Uczestniczyło w nim 8  osób.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja o szkoleniu: Przedstawiciel handlowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, że w dniach 10.09- 10.10.2012r. organizowany  był kurs  przedstawiciela handlowego w ramach  projektu „Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski”. Uczestniczyło w nim 2  osoby.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama