PostHeaderIcon Rodzinne pikniki łączące pokolenia „Postaw na rodzinę”

 

W lipcu i sierpniu br. na terenie gminy Głogów Młp. organizowane są rodzinne pikniki bezalkoholowe w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, których współorganizatorem jest MGOPS w Głogowie Młp.

Podczas pikników wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych MGOPS przeprowadzają konkurencje rodzinne kształtujące postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności  za wyniki, integrujące rodziców i dziadków ze swoimi dziećmi. Proponowane zabawy mają na celu pogłębianie więzi rodzinnych, wdrażanie do aktywnego wypoczynku przez ruch oraz propagują rodzinne formy wypoczynku w czasie wolnym.

Nie zabraknie również zadań wspólnych dla dzieci, rodziców i dziadków, konkurencji indywidualnych oraz współzawodnictwa.

Poniżej zdjęcia z pikniku rodzinnego w Budach Głogowskich

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Spotkanie organizacyjne „Czas na aktywność w gminie Głogów Młp."

 

Dnia 13 lipca 2012 roku w Głogowie Młp. odbyło się spotkanie organizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. z uczestnikami projektu „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”. Pieniądze na zrealizowanie celu projektu zostały pozyskane przez MGOPS w Głogowie Młp. ze środków unijnych.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Dyrektor MGOPS w Głogowie Młp. Monika Bernat oraz przedstawiciele firmy EKSA. Na spotkaniu zostały rozdane materiały promocyjne oraz harmonogramy ze szczegółową specyfikacją indywidualnych oraz grupowych spotkań ze specjalistami.

 

PostHeaderIcon Wyjazd dzieci na obóz letni w Bieszczady

 

14 lipca 2012 roku 42 dzieci z terenu gminy Głogów Młp. wyjechało na obóz letni do Ustrzyk Górnych. Przebywać będą tam 10 dni. Podczas pobytu czeka na nich wiele atrakcji pod czujnym okiem opiekunów: wycieczki, piesze wyprawy w góry, ogniska i dyskoteki.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Opis projektu " Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski"

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim realizuje projekt „Czas na aktywność w Głogowie Małopolskim”, którego głównym celem jest uaktywnienie zawodowe i społeczne uczestników projektu poprzez stworzenie systemu, który umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Do projektu przystąpiło ponad 40 osób, lecz nie wszyscy wytrwali. W chwili obecnej 39 uczestników projektu realizuje treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza miała na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową osób nieaktywnych zawodowo. Druga cześć projektu natomiast ma na celu aktywizację edukacyjną, w ramach której 39 uczestników projektu przejdzie kursy zawodowe.

Wartość projektu w 2011roku wynosi 387 640,00 zł. Środki stanowiące wkład własny gminy wynoszą 40 702,20 zł. Na samą aktywną integrację przeznaczono 200 000,00 zł..  Liczymy na to, że założone srodki finansowe, zaangażowanie Uczestników projektu wpłynął na zrealizowanie planowanych rezultatów projektu, którym są m. in. ukończenie kursów,  zwiększenie zaufania Uczestników Projektu we własne siły, zmiana postawy na aktywna w życiu osobistym i w pracy, wzrost aspiracji i motywacji zawodowych i wiele innych.

Na niedawno zakończonych zajęciach były poruszane zagadnienia dotyczące: kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposoby radzenia sobie ze stresem, samopoznania, pozytywnego myślenia. Treningi  pozwoliły grupie zintegrować się ze sobą, lepiej poznać. Nawiązały się nowe przyjaźnie. Grupa bardzo się ze sobą zżyła.

Na zajęciach z doradcą zawodowym zostały poruszone zagadnienia z zakresu powrotu na rynek pracy, analizy rynku pracy, poznania swoich słabych i mocnych stron, przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo każdy z uczestników skorzystał ze wsparcia w formie indywidualnego doradztwa zawodowego. Rozmowa z doradcą zawodowym pozwoliła zakwalifikować uczestników projektu do kursów zawodowych, które wpłyną na podniesienie umiejętności zawodowych.

Zostaną przeprowadzone następujące kursy zawodowe:

Obsługa kasy fiskalnej (8 osób), kucharz małej gastronomii(5 osób), kurs komputerowy (12 osób), operator wózka widłowego (5 osób), florystyka/bukieciarstwo (3 osoby), opiekun osób starszych (3 osoby), opiekun osób starszych z językiem angielskim (3 osoby).

W ramach posiadanych środków finansowych oraz możliwości czasowych Uczestnicy Projektu mają możliwość uczestniczenia w więcej niż jednym szkoleniu zawodowym. Ścieżka wsparcia wyznaczona została w trakcie zajęć z doradcą zawodowym.

Ponadto wszyscy Uczestnicy Projektu w ramach zawartych kontraktów socjalnych, zostali objęci działaniami w zakresie pracy socjalnej, która jest świadczona przez pracowników socjalnych MGOPS.

Mamy nadzieję, że działania te zwiększą szansę Uczestników Projektu na rynku pracy.

W poprzednim artykule została poruszona sprawa dotycząca zwiększenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Sprawa cały czas jest otwarta, gdyż podopiecznych ciągle przybywa. Ośrodek pomocy społecznej w gminie  jest po to, aby pomagać. Pomaganie nie zawsze musi być ograniczone do wypłaty zasiłków. Wśród osób korzystających z pomocy społecznej są osoby, które korzystają tylko z pracy socjalnej. Wystarczy im rozmowa z pracownikiem socjalnym, pokazanie drogi działania. Zrozumienie.

Ze sprawozdań sporządzanych na koniec każdego kwartału jasno wynika, ze ten wzrost jest stały. Dla przykładu mogę podać, ze w II kwartale, tj. w okresie styczeń – czerwiec 2011r. z pomocy społecznej skorzystało 459 rodzin, tj. 1 299 osób, w okresie styczeń – marzec 2011r. te dane wynosiły odpowiednio- 431 –rodzin, 1 215 osób.

Zdumiewa nas to, że wśród tylu osób korzystających z pomocy ops, nie było osób chętnych do udziału w realizowanym obecnie projekcie. Rozmowy jakie zostały przeprowadzone przez pracowników socjalnych, rekrutacja wyłoniły grupę osób chętnych do zmiany swojego życia. Cześć osób z tej grupy zrezygnowała.

Osoby, które ostatecznie zostały w projekcie, stanowią grupę tych odważnych, które podjęły wyzwanie, aby zmienić swoje życie, swoją postawę. Z kilkudziesięciu osób, którym zostało zaproponowane uczestnictwo w projekcie, tylko nieliczni wyrazili zgodę. Są to osoby odważne, pełne wigoru i chęci zmiany swoich motywacji. Udział w szkoleniach zawodowych pozwoli im przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Pojawi się dla nich lepsza perspektywa na znalezienie pracy.

Życzymy im wytrwałości i sukcesów. Powodzenia

 

PostHeaderIcon Kadra

Dyrektor

mgr Mariola Kot

Pokój nr 100

tel. (17) 78 97 501

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Główny Księgowy

mgr Marta Wiącek

Pokój nr 113

tel. (17) 78 97 503

 

Dział Organizacyjny

mgr Oliwia Bielenda - sekretarka


mgr Patrycja Pruchnik - sekretarka (zastępstwo)

Pokój nr 100

tel. (17) 78 97 502


Iwona Jurek - pomoc administracyjna


Pokój nr 113

tel. (17) 78 97 503


Dział Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług Opiekuńczych


mgr Dorota Selwa - kierownik


mgr Bożena Organiściak -  p.o. kierownik (zastępstwo)

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 511

kom. 730 004 983


mgr Renata Kloc - starszy pracownik socjalny

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 512


mgr Anna Głuszczyk  - pracownik socjalny

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 512


Janina Krzywonos- starszy pracownik socjalny

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 517


Bożena Słapińska- starszy pracownik socjalny

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 515


mgr Jacek Białek- starszy pracownik socjalny

Pokój nr 110

tel. (17) 78 97 516


mgr Anna Malec- starszy pracownik socjalny

Pokój nr 112

tel. (17) 78 97 513


mgr Lucyna Maźnicka - starszy pracownik socjalny

Pokój nr 112

tel. (17) 78 97 514


mgr Marzena Tasior-Grodecka - starszy pracownik socjalny

Pokój nr 112

tel. (17) 78 97 514


mgr Elżbieta Kolmer - starszy pracownik socjalny

Pokój nr 112

tel. (17) 78 97 513


mgr Konrad Madej - pomoc administracyjna

Pokój nr 111

tel.  (17) 78 97 520


Agnieszka Kubas - asystent rodziny

Pokój nr 111


Klaudia Packanik - asystent rodziny (zastępstwo)

Pokój nr 111

kom. 536 404 489


mgr Barbara Winiarska – asystent rodziny

Pokój nr 111

kom. 537 205 390


Paulina Ochał - asystent rodziny


Pokój nr 111

kom. 537 202 369


Maria Sadlej - opiekun


Dział Świadczeń

mgr inż. Dorota Pado - kierownik

Pokój nr 210

tel. (17) 78 97 531


mgr Irena Fudali- starszy referent ds. dodatku mieszkaniowego i stypendium socjalnego

Pokój nr 210

tel. (17) 78 97 533


mgr Paulina Wolan – pracownik administracyjny (zastępstwo)

Pokój nr 210

tel. (17) 78 97 533


mgr Eliza Pomykała - starszy referent ds postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

Pokój nr 210

tel. (17) 78 97 534


mgr Małgorzata Gaweł - referent ds. świadczeń rodzinnych

Pokój nr 210

tel. (17) 78 97 532


mgr Anna Sasiela - pracownik administracyjnyDział Projektów i Programów

mgr inż. Kazimiera Kustra – referent (500+)

Pokój nr 211

tel. (17) 78 97 541


mgr Anna Faraś - referent (500+)

Pokój nr 211

tel. (17) 78 97 542


Mariusz Kloc - pomoc administracyjna (Karta Dużej Rodziny)

Pokój nr 211

tel. (17) 78 97 543


Paweł Karbarz - pomoc administracyjna

Pokój nr 211

tel. (17) 78 97 543


Dział Aktywności Lokalnej

mgr Agnieszka Jarosz - koordynator projektu ("Klub Inspiracji Sukcesu")

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


mgr Justyna Ładoś -  kierownik / wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Wysoka Głogowska)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


mgr Anna Głuszczyk – młodszy wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Budy Głogowskie)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


Paulina Ochał – młodszy wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Przewrotne)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


Agnieszka Kubas - młodszy wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Głogów Małopolski)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


mgr Dominika Łabudzka- młodszy wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Pogwizdów Nowy)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


mgr Barbara Winiarska - młodszy wychowawca

(świetlica socjoterapeutyczna - Pogwizdów Nowy)

Pokój nr 111

tel. (17) 78 97 520


Klub Integracji Społecznej


Marzena Białek - terapeuta zajęciowy

Styków 102

tel. (17) 77 76 422

 

PostHeaderIcon Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski

Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w 2012 roku realizował projekt Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama