PostHeaderIcon Kursy zawodowe

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, iż w wyniku przeprowadzonego doradztwa zawodowego, oraz po przygotowaniu indywidualnych planów działania zostały zaproponowane i zaakceptowane przez Uczestników Projektu

Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski, następujące kursy zawodowe:

 

1. Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

2. Sprzedawca z kasą fiskalną

3. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy Kat. B

4. Przedstawiciel handlowy (bez prawa jazdy)

5. Wózek widłowy

6. Pracownik stacji paliw + kasa fiskalna + podstawy komputera

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń na miesiąc sierpień.

 

Harmonogram szkoleń na sierpień

 

PostHeaderIcon Trening kompetencji społecznych

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje o tym, iż  w dniach  30.- 31.07.2012 r. odbywa się trening kompetencji społecznych dla uczestników projektu „ Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”.

Celem zajęć jest:

•    doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,

•    uzyskanie lepszej komunikacji z innymi,

•    rozpoznawanie podstawowych emocji, ekspresję emocji u innych,

•  dostrzeganie związku własnych stanów somatycznych z przeżyciami emocjonalnymi (pomaga to w    kontrolowaniu własnych emocji),

•    naukę asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowanie zdania innych ludzi,

•    budowę swojego pozytywnego wizerunku,

•    uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała na odbiór przez inne osoby.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego specjalistę.

 

PostHeaderIcon RUSZAJĄ ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PSYCHOLOGIEM

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje , że od dnia 16.07.2012r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski. Następnie   uczestnicy zostaną skierowani na kursy zawodowe dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Poradnictwo odbywać się będzie w Miejsko – Gminnym Domu Kultury  w Głogowie Małopolskim na II piętrze zgodnie z listą ustaloną przez uczestników.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W dniu 06.06.2012 r. na stronie internetowej http://www.bip.glogow-mlp.pl/ (zakładka:MGOPS W Głogowie Małopolskim - Przetargi) został ogłoszony przetarg nieograniczony na: 

Organizację i przeprowadzenie  szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski, realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 100  do dnia 15.06.2012 r. do godziny 8:45.

                                                                                                       Zespół projektowy

 

PostHeaderIcon WYNIKI REKRUTACJI

Projekt pn..

Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”

VII Promocja integracji społecznej

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

1.    Od 1 stycznia 2012r. do 30 kwietnia 2012r. do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 52 osoby.

2. Na podstawie rekrutacji przeprowadzonej przez Koordynatora projektu podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 40 osób, których wykaz znajduje się na liście rankingowej Beneficjentów Ostatecznych. Utworzono również listę rezerwową. Listy znajdują się w siedzibie Ośrodka. 

Zespół projektowy

 

PostHeaderIcon UMOWA RAMOWA

Informujemy, że 16 maja 2012 r. została podpisana umowa ramowa projektu systemowego: „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu:  400 000 zł.
Wartość dofinansowania projektu : 358 000 zł.

                                                                                                                                  Zespół projektowy

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama