PostHeaderIcon UMOWA RAMOWA

Informujemy, że 16 maja 2012 r. została podpisana umowa ramowa projektu systemowego: „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu:  400 000 zł.
Wartość dofinansowania projektu : 358 000 zł.

                                                                                                                                  Zespół projektowy

 

PostHeaderIcon REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej tutejszego ośrodka do wzięcia udziału w projekcie systemowym w 2012 roku
"Czas na aktywność w Gminie Głogów Małopolski "

Docelowa grupa uczestników projektu stanowi 40 osób. W przypadku zakwalifikowania, większej liczby osób, niż grupa docelowa licząca 40 uczestników projektu, pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podziękowanie

W ramach akcji MGOPS  „Mogę Pomagam” Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim składa podziękowanie na ręce Państwa Wybranowskich za rzeczowe wsparcie w formie różnego rodzaju mebli oraz przedmiotów wyposażenia domowego udzielone na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Głogów Małopolski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podziękowanie dla OSP Pogwizdów Stary

W ramach akcji MGOPS „Mogę Pomagam”  Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim składa podziękowanie na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  w Pogwizdowie Starym Stanisława Zięby za  rzeczowe wsparcie udzielone na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Głogów Małopolski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wycieczka Młodzieżowego Klubu do Krakowa

W piątek 26 października br grupa 44 osób – uczestników Młodzieżowego Klubu Socjoterapii wraz z rodzicami, opiekunami i trenerami wyjechała na dwudniową wycieczkę do Krakowa – Bochni.  Zwiedzanie Krakowa rozpoczęto od przejścia najbardziej znaną, a przy tym najpiękniejszą trasą w mieście – Drogą Królewską, biegnącą od Barbakanu poprzez Bramę Floriańską do Rynku Głównego, gdzie zobaczyliśmy kościół Mariacki. Z Rynku grupa udała się ulicą Grodzką  w kierunku Wawelu.  Na wzgórzu Wawelskim zatrzymaliśmy się, by zobaczyć arkadowy dziedziniec Zamku Królewskiego – jednej z najznamienitszych rezydencji królewskich na świecie oraz miejsce koronacji i pochówku królów Polski - katedrę Wawelską. Grupa zobaczyła wnętrze Katedry, Dzwon Zygmunt oraz Groby Królewskie, a także ekspozycje Zamku Królewskiego: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownię. Ostatni punkt trasy jaki zaplanowano dla młodzieży to Smocza Jama. Jaskinia na zboczu wawelskiego wzgórza i ziejący ogniem pomnik smoka wzbudził w uczestnikach wycieczki wiele emocji. Ponadto młodzież miała okazję poczuć niepowtarzalną atmosferą Krakowa spacerując wieczorem po okolicach Rynku Głównego, który jest  idealnym miejscem na zakup pamiątek. W sobotę 27 października w godzinach porannych wycieczka wyjechała do Bochni, by zwiedzać najstarszą polską kopalnię soli. Zwiedzanie miało charakter podróży w czasie dzięki dostępnej podziemnej ekspozycji multimedialnej. Przewodnik zapoznał nas z  historią rozwoju techniki górniczej na przestrzeni wieków oraz zawodami górniczymi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych w opowiadaniu historii przewodnikowi pomagali polscy królowie, żupnicy genueńscy, duch cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się początek kopalni w Bochni. Całość sprawiała wrażenie, jakby normalne życie kopalni toczyło się tuż obok zwiedzających. Zwiedzanie zakończyliśmy w Komorze Ważyn, znajdującej się  250 m pod ziemią.

Tu w podziemnej restauracji uczestnicy zjedli obiad. Wycieczka zakończyła się o godzinie 20.00.

 

Tu znajdziesz kilka zdjęć z wyjazdu

 

PostHeaderIcon Wyjazd do Bałtowa

Dnia 30 sierpnia 2014 r. uczestnicy projektu „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski ” wraz z rodzinami dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wzięli udział w wycieczce do Bałtowa.

Wyjazd odbył  się zgodnie z zaplanowanym programem:

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama