PostHeaderIcon Życzenia

 

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko pracownik/terapeuta zajęciowy do Klubu Integracji Społecznej

Plik do pobrania

 

PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

(wydłużenie terminu składania wniosków)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim we współpracy ze Stowarzyszeniem RAZEM w Budach Głogowskich rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie dla osób najbardziej potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym osoby chcące otrzymać pomoc w ramach Programu zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2019r. wraz z kompletem dokumentów stwierdzających dochód netto w rodzinie za ostatni miesiąc w celu otrzymania skierowania uprawniającego do udziału w Programie.

Kwoty kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł netto

- na osobę w rodzinie- 1056 zł netto

Przypominamy, iż nieterminowe złożenie dokumentów skutkować będzie niezakwalifikowaniem do Programu !

 

PostHeaderIcon Oferta pracy na stanowisko Wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ogłasza nabór na stanowisko Wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w Pogwizdowie Nowym (1/2 etatu) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Korzystanie z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Więcej…

 

PostHeaderIcon Bank Żywności - Podprogram 2018 – efekty

1. Stowarzyszenie „RAZEM” w Budach Głogowskich z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 701 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
33, 46066 ton żywności;
4116 paczek żywnościowych;
0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 56 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 6 uczestników
• Kulinarne – 4 spotkania dla 50 uczestników

 

PostHeaderIcon Podziękowanie

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama