PostHeaderIcon Kolejne kroki KIS-u

W ramach aktywizacji zawodowej projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 17 uczestników ukończyło kursy zawodowe oraz 3 osoby kurs na prawo jazdy kat. B. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, odpowiadających tematyce ukończonego kursu zawodowego 3 osoby  rozpoczęły 6-miesięczny staż w zakładach pracy na lokalnym rynku pracy - teren Gminy Głogów Małopolski oraz Miasta Rzeszów.

UWAGA!

W związku z trwającym naborem do II edycji projektu wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, utworzony z projektu Działanie 8.1 „Klub Inspiracji Sukcesu” w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku zaprasza do uczestnictwa wszystkie osoby z terenu Gminy Głogów Małopolski, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby  bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia: usługi aktywnej integracji (treningi kompetencji społecznych, warsztaty poszukiwania pracy, grupy wsparcia), doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże, warsztaty komputerowe oraz możliwość uzyskania wsparcia specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika.

W Klubie zapewniamy profesjonalne i przyjazne podejście prowadzących na zajęciach grupowych i spotkaniach indywidualnych, dodatkowo uczestnicy otrzymują wyżywienie, możliwość korzystania z komputerów  i spotkań z innymi uczestnikami w klubowej atmosferze.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatne, a szczegółowe informacje o możliwościach uczestnictwa są dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, pok. nr 111 lub pod numerem telefonu: 17 85 169 603,  514 255 037 oraz u pracowników socjalnych.

JEŻELI... Mieszkasz na terenie gminy Głogów Małopolski, pozostajesz poza rynkiem pracy, nie pobierasz zasiłku z Urzędu Pracy, renty ani emerytury, potrzebujesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne, chcesz poznać osoby z podobnymi doświadczeniami, masz dość poczucia bezradności i osamotnienia…. PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ I ZOBACZ JAK U NAS JEST !!

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama