PostHeaderIcon Kolejne działania w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej 10 uczestników projektu  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim zostało skierowanych do odbycia kursu zawodowego w następujących zawodach:  cukiernik, kwalifikowana pierwsza pomoc, operator CNC oraz magazynier z programem magazynowym, obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej. Dodatkowo 1 osoba rozpoczęła kurs na prawo jazdy kat. B.

Rodzaj kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami poszczególnych uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 3 uczestników kursów zawodowych odbędzie 6 - miesięczne staże zgodnie z ukończonym  kursem zawodowym.

Od marca do kwietnia w ramach programu PAI realizowane są warsztaty w KIS oraz prace społecznie użyteczne na terenie Gminy.

Przez cały okres realizacji projektu, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Stykowie  mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika.  Porady specjalistyczne odbywają się według miesięcznego harmonogramu spotkań. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w formie terapii zajęciowej np. choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia rekreacyjne, zajęcia artystyczne, arteterapia, gry i zabawy i inne oraz czuwa nad prawidłową realizacją działań prowadzonych w klubie.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama