PostHeaderIcon Efekty działalności "Klubu Integracji Społecznej"

Przyszedł czas na podsumowanie wyników działań realizowanych w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” w związku z zakończeniem udziału kolejnej grupy Uczestników – 27 osób/mieszkańców Gminy Głogów Małopolski. Przypomnijmy iż z dniem 05.05.2017 w ramach projektu został utworzony Klub Integracji Społecznej, znajdujący się przy budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie. Budynek ten został wyremontowany, wyposażony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu wszystkie zajęcia, warsztaty a nawet kursy zawodowe mogły odbywać się  w pomieszczeniach klubu.

Zadania realizowane w Klubie Integracji Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy projektu z chęcią uczęszczali na zajęcia, gdzie oprócz możliwości przyswajania wiedzy, mogli nawiązać nowe znajomości dzięki którym nastąpiło miedzy nimi zacieśnienie więzi społecznych. Dodatkowo uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu usług aktywnej integracji: w treningach kompetencji społecznych, warsztatach poszukiwania pracy, grupach wsparcia oraz w warsztatach komputerowych. Otrzymali również wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz terapeuty zajęciowego. W ramach działań projektowych 10 osób ukończyło kursy zawodowe i nabyło nowe kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zawodach tj.: cukiernik, operator CNC, obsługa wózków widłowych/magazynier oraz kwalifikowana pierwsza pomoc. Ponadto 1 osoba uzyskała uprawnienia kierowcy i zdała egzamin na prawo jazdy kat. B. W ramach aktywizacji zawodowej  3 osoby zakwalifikowane zostały do odbycia 6- miesięcznego stażu zawodowego na lokalnym rynku.

Na zakończenie udziału w projekcie zostało zorganizowane spotkanie dla wszystkich uczestników II edycji, którym wręczono upominki promujące projekt oraz dyplom uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i zawodowej.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama