PostHeaderIcon Wystartowały warsztaty w klubie integracji społecznej.

W ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” od połowy sierpnia do września przeprowadzone  zostały usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym tzw. trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i grupy wsparcia.


Celem zajęć psycho-edukacyjnych oraz zajęć z zakresu kształtowania postawy pro-aktywnej jest wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych (tj. inteligencji emocjonalnej, komunikacji społecznej, samooceny i poczucia własnej wartości, autoprezentacji, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w tym również pisanie CV i listu motywacyjnego) oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości pomagające w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Również od sierpnia bieżącego roku przez cały okres realizacji projektu, beneficjenci projektu a tym samym uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Stykowie  mają możliwość bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznej pomocy i uzyskać wsparcie:  psychologa, pedagoga

 

i prawnika. Porady specjalistyczne odbywają się według miesięcznego harmonogramu spotkań.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama