PostHeaderIcon Wyróżnienie dla pracownika MGOPS w Głogowie Młp.

 

W dniu 12 grudnia z rąk wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart wyróżniający się przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych odebrali listy gratulacyjne.
Wśród osób wyróżnionych była Pani Lucyna Maźnicka – starszy pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.


W trakcie narady Wojewoda wyraziła swoje uznanie dla osób zaangażowanych w działalność z obszaru zabezpieczenia społecznego kierując do nich te słowa,
„Wykonywany przez Państwa zawód opiera się na szacunku dla wartości i godności życia ludzkiego. Z tego szacunku wynikają działania, których celem jest usamodzielnianie klientów pomocy społecznej i wspieranie ich rozwoju osobistego. Zawód pracownika socjalnego ma długoletnią tradycję, ulegał różnym przeobrażeniom, do tej pory nie zatracił jednak swojej podstawowej idei – służby innym. Nie jest to zawód łatwy, co wynika z jego specyfiki, tj. wymagań ustawowych, licznych obowiązków i ról, w jakich pracownik socjalny występuje. Skuteczny i kompetentny pracownik socjalny w swoim środowisku lokalnym, daje poczucie bezpieczeństwa osobom, które nie mogą odnaleźć swojej drogi w zmieniającym się świecie. Pracownik socjalny niejednokrotnie zaniedbuje własne interesy, a dba o dobro innych, gdyż wykonywane codziennie obowiązki to nie tylko wyuczony zawód, ale przede wszystkim powołanie.”
Dołączamy się do gratulacji Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama