PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Dział realizuje zadania w zakresie:


1. Świadczeń rodzinnych
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm;

2. Stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r. poz. 2 z późn. zm.; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn.zm;

3. Dodatków mieszkaniowych - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U z 2017 r. poz. 180 z póź. zm;

4. Dodatków energetycznych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U z 2017 r. poz. 220;

5. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.;

6. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka – ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 r. poz. 1860;

 

Godziny przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń (II piętro, p. 210):

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek – czwartek: od 8.00 do 15.00

piątek: od 8.00 do 14.00

tel. 730 004 943, 17 85169 67

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama