PostHeaderIcon Zmiany od 1.01.2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (empatia.mpips.gov.pl). Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta.

Co ważne, zmiany te dotyczą wyłącznie rodziców oraz małżonków rodziców. W przypadku dzieci prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje, jeśli w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci:

- w wieku do 18. roku życia

- w wieku do 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o KDR są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi jest dostępna na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama