PostHeaderIcon Ruszyła III edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W sierpniu b.r. została zakwalifikowana ostatnia III grupa 26 osób do uczestnictwa w Klubie Integracja Społecznej w ramach  projektu” Klub Inspiracji Sukcesu” dla których zaplanowana została ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej przygotowana przez zespół specjalistów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej takich jak:  treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach poszukiwania pracy oraz grupach wsparcia.


Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej zostały zorganizowane dla osób nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe  dostosowane do predyspozycji i zainteresowań uczestników projektu w zawodach takich:

- pracownik administracyjno-biurowego – dla 1 osoby

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dla 2 osób

- kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej – dla 5 osób

- kosmetyczka - dla 2 osób,

- kwalifikowany pracownika ochrony – dla 2 osób

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 2 osób
oraz kurs prawo jazdy kat. B - dla 4 osób.

 

Dzięki tym rodzajom wsparcia osoby nieaktywne zawodowo mogą nabyć kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz  podjąć zatrudnienie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu oraz są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników kursów zawodowych zostało skierowanych na 3 i 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem ukończonego kursu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w formie terapii zajęciowej.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama