PostHeaderIcon Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start (300+) można złożyć osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp,  ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp. w Dziale Projektów i Programów, pokój 211, II piętro w godzinach pracy urzędu lub za pomocą systemów teleinformatycznych w następujących terminach.

  • od 1 lipca do 30 listopada — termin dla wniosków składanych przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada — termin dla wniosków składanych osobiście w organie właściwym.

WAŻNE!!!

Wniosek należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, a nie adres zameldowania.

Osoby, które złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start po dniu 30 listopada danego roku zgodnie z § 28 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama