PostHeaderIcon „Nie przemocą a pomocą” - od 29.05 do 15.12.2018 r.

MGOPS w Głogowie Młp we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem z Bud Głogowskich w 2018r. zrealizowało projekt pn. „Nie przemocą a pomocą” w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Projekt „Nie przemocą a pomocą” skierowany był do osób dorosłych oraz dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy domowej. Pomocą zostało objętych 50 osób z terenu gminy Głogów Małopolskich oraz 15 dzieci z terenu gminy Kolbuszowa. W ramach projektu beneficjenci mogli bezpłatnie skorzystać ze wsparcia interwenta kryzysowego, psychologa oraz pracownika socjalnego, zostały również zrealizowane warsztaty „Porozumienie bez przemocy” mające za zadanie uczenie poprawnej komunikacji, bez gniewu, złości czy agresji. W celu wzmocnienia więzi rodzinnych, kształtowania pozytywnych relacji rodzinnych, upowszechniania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego zorganizowane zostały 2 wyjazdy o charakterze rekreacyjno-turystycznym do Rzeszowa oraz Przemyśla i Krasiczyna. Dla dzieci został zorganizowany konkurs plastyczny z nagrodami pn. „Nie przemocą a pomocą”.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama