PostHeaderIcon „Pomocna dłoń” - od 21.09 do 15.12.2018 r.

W okresie od października do grudnia 2018 roku dzięki otrzymanej dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – MGOPS w Głogowie Młp. we współpracy ze Stowarzyszeniem Podkarpacki Klub Samorządności realizował projekt pt. „POMOCNA DŁOŃ”. Uczestnicy projektu (32 osoby) z gminy Głogów Młp. i gminy Kolbuszowa wzięli udział w szkoleniu i wyjazdowych warsztatach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania miały na celu zwiększenie poziomu kompetencji uczestników szkoleń w celu podniesienia jakości  i dostępności świadczonych usług jak i nabycie nowych umiejętności, zdobycie fachowej wiedzy potrzebnej w pracy z dziećmi i rodziną zagrożoną zjawiskiem przemocy. Beneficjenci to kadra pracująca obecnie z rodzinami, sprawcami i ofiarami przemocy na terenie gminy Głogów Małopolski i gminy Kolbuszowa. Działania projektowe miały również na celu usprawnienie pracy zespołów interdyscyplinarnych m.in. poprzez zaopatrzenie ich w fachową literaturę, tematyczne broszury i ulotki.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama