PostHeaderIcon Zakończenie projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu pt. „Klub Inspiracji Sukcesu” o wartości 738 tys. zł., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski, korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Przez okres dwóch lat w projekcie wzięło udział 80 osób.

Każdy z uczestników projektu miał określoną swoją ścieżkę wsparcia zgodnie z którą mógł skorzystać z różnego rodzaju form pomocy. Należały do nich m.in .: trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, grupy wsparcia oraz warsztaty wizażu i stylizacji. W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowane zostały kursy zawodowe, dostosowane do predyspozycji i zainteresowań uczestników projektu oraz  staże zawodowe. Dzięki tym rodzajom wsparcia osoby nieaktywne zawodowo mogły nabyć kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz  podjąć zatrudnienie.

Wszyscy Beneficjenci mogli również bezpłatnie otrzymać wsparcie specjalistyczne: psychologa, pedagoga, prawnika oraz terapeuty zajęciowego, jak również  uczestniczyć w warsztatach komputerowych prowadzonych przez wolontariuszy.

Na zakończenie udziału w projekcie każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i zawodowej oraz drobne upominki promujące projekt.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama