PostHeaderIcon Dobry Start w Gminie Głogów Małopolski

Dobry Start w Gminie Głogów Małopolski

Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. W ubiegłym roku ze wsparcia w Gminie Głogów Małopolski skorzystało 2729 uczniów. W okresie od  lipca do grudnia 2018 r łączna kwota wypłaconych świadczeń w Gminie Głogów Małopolski wynosiła 830 100,00 zł

Rodziny otrzymały wsparcie bez względu na dochód.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski o przyznanie pieniędzy na wyprawkę szkolną można będzie składać już od  1 lipca 2019 przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 17.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do 30 listopada 2019r. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny, opiekun faktyczny. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie będzie przysługiwać również studentom.

Należy pamiętać że wnioski można składać do 30 listopada 2019 r, złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obsługą świadczenia w ramach programu Dobry Start zajmuje się Dział Projektów i  Programów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 17, II p. 211 pokój.

 

Lista banków, które umożliwiają składanie wniosków o świadczenie Dobry Start (w załączniku)

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama