PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

(wydłużenie terminu składania wniosków)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim we współpracy ze Stowarzyszeniem RAZEM w Budach Głogowskich rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie dla osób najbardziej potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym osoby chcące otrzymać pomoc w ramach Programu zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2019r. wraz z kompletem dokumentów stwierdzających dochód netto w rodzinie za ostatni miesiąc w celu otrzymania skierowania uprawniającego do udziału w Programie.

Kwoty kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł netto

- na osobę w rodzinie- 1056 zł netto

Przypominamy, iż nieterminowe złożenie dokumentów skutkować będzie niezakwalifikowaniem do Programu !

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama