PostHeaderIcon Pomoc Żywnościowa - Nowy Podprogram

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Nowy Podprogram !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim we współpracy ze Stowarzyszeniem RAZEM w Budach Głogowskich rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie dla osób najbardziej potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym osoby chcące otrzymać pomoc w ramach Programu zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020r. wraz z kompletem dokumentów stwierdzających dochód netto w rodzinie za ostatni miesiąc w celu otrzymania skierowania uprawniającego do udziału w Programie.

W związku ze zmianą wytycznych w dniu 26.11.2020r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego z 200% na 220%. Od dnia 26.11.2020r. obowiązuje nowy wzór skierowania. Osoby, które do tego dnia złożyły wniosek na starym wzorze, a spełniające kryteria będą zakwalifikowane do programu.

Nowe kwoty kryterium dochodowego obowiązujące od dnia 26.11.2020r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1542,20 zł netto

- na osobę w rodzinie- 1161,60 zł netto

W celu uzyskania skierowania do Banku Żywności należy wypełnić komplet dokumentów znajdujących się w budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głogowie Małopolskim (z tyłu MGOPS) i włożyć do skrzynki korespondencyjnej lub przesłać na adres:

MGOPS w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

36-060 Głogów  Małopolski

Po przeprowadzeniu weryfikacji,  do osób zakwalifikowanych do Programu zostaną przesłane potwierdzenia skierowań.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku dołączone będą do kompletu dokumentów.

Przypominamy, iż nieterminowe złożenie dokumentów skutkować będzie niezakwalifikowaniem do Programu !

 

Do pobrania:

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową

Oświadczenie o dochodzie

Klauzula o ochronie danych osobowych

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama