PostHeaderIcon PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – zajęcia terapeutyczne w KIS

W ramach realizowanego projektu pn.: „Klub Inspiracji Sukcesu”  współfinansowanego  ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, realizowanego w ramach programu ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020- 2022 w listopadzie grupa uczestników Klubu Integracji Społecznej wzięła udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Celem spotkania była profilaktyka zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy, dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka, przedstawienie konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu, kształtowanie umiejętności dyskusji i współpracy w grupie.

Gościnnie Policjanci z  Komisariatu Policji przeprowadzili prelekcję nt. kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Spotkania były okazją do omówienia różnic pomiędzy przestępstwami a wykroczeniami związanymi z jazdą „na podwójnym gazie” oraz uświadomienia kierowcom, jak poważne konsekwencje niesie za sobą to nieodpowiedzialne zachowanie.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama