PostHeaderIcon Rodzinny Punkt Konsultacyjny

 

Rodzinny Punkt Konsultacyjny

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” z końcem kwietnia utworzony został Rodzinny Punkt Konsultacyjny, który znajduje się w świetlicy socjoterapeutycznej w Głogowie Małopolskim(budynek MGOPS) i pomieszczeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Pogwizdowie Nowym (budynek Domu Strażaka). Punkt ten jest dostępny dla wszystkich uczestników projektu i można w nim bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologa, radcy prawnego i mediatora.

Godziny otwarcia Punktu w miesiącu lipcu podane są poniżej, jednak istnieje także możliwość ustalenia innego terminu niż wymieniony w harmonogramie, po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem projektu i pracownikiem Punktu. Wszelkich odpowiedzi udziela koordynator projektu dostępny pod numerem telefonu: 507 755 850.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wsparcie Rodziny Najlepszą Inwestycją

 

 

PostHeaderIcon Nowa świetlica już działa


Nowa świetlica socjoterapeutyczna w Pogwizdowie Nowym już działa!
W ramach projektu pt.: "Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, w miejscowości Pogwizdów Nowy utworzono świetlicę socjoterapeutyczną dla 20 dzieci z południowej części gminy. Placówka została wyremontowana i wyposażona ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podpisano umowę

Podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Wsparcie  rodziny najlepszą inwestycją”

29 marca bieżącego roku podpisano umowę na realizację projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją”, którego głównym celem jest poprawa funkcjonowania w społeczeństwie rodzin zamieszkujących  gminę Głogów Małopolski poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Realizacja projektu

 

„Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją”

Wartość projektu: 744 607, 58 zł

Kwota dofinansowania: 699 621, 98 zł

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim rozpoczął realizację projektu pt.: "Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodzinyi pieczy zastępczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama