GODZINY OTWARCIA:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:30 do 15:30

KONTAKT:

tel. 17 77 76 422, e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ADRES:

Styków 102, 36-060 Głogów Małopolski

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Klubu Integracji Społecznej "Klub Inspiracji Sukcesu"

PostHeaderIcon „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.

Gmina Głogów Małopolski/MGOPS w Głogowie Małopolskim pozyskała środki na realizację Zadania współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo p.n. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r. o łącznej wartości  78790,00 zł na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zakończenie projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu pt. „Klub Inspiracji Sukcesu” o wartości 738 tys. zł., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski, korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Przez okres dwóch lat w projekcie wzięło udział 80 osób.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztaty wizażu, stylizacji i poprawy wizerunku w Klubie Integracji Społecznej

Dopełnieniem dotychczasowych działań w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanych w Klubie Integracji Społecznej były warsztaty z zakresu  wizażu i stylizacji.

Początkiem marca w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w Stykowie dla jego uczestniczek odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu wizażu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ruszyła III edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W sierpniu b.r. została zakwalifikowana ostatnia III grupa 26 osób do uczestnictwa w Klubie Integracja Społecznej w ramach  projektu” Klub Inspiracji Sukcesu” dla których zaplanowana została ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej przygotowana przez zespół specjalistów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej takich jak:  treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach poszukiwania pracy oraz grupach wsparcia.


Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej zostały zorganizowane dla osób nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe  dostosowane do predyspozycji i zainteresowań uczestników projektu w zawodach takich:

- pracownik administracyjno-biurowego – dla 1 osoby

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dla 2 osób

- kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej – dla 5 osób

- kosmetyczka - dla 2 osób,

- kwalifikowany pracownika ochrony – dla 2 osób

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 2 osób
oraz kurs prawo jazdy kat. B - dla 4 osób.

 

Dzięki tym rodzajom wsparcia osoby nieaktywne zawodowo mogą nabyć kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz  podjąć zatrudnienie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu oraz są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników kursów zawodowych zostało skierowanych na 3 i 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem ukończonego kursu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w formie terapii zajęciowej.

 

PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu” - podpisano umowę na realizację projektu.

31 maja 2017 roku podpisano umowę  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” którego głównym celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, oraz aktywna ich integracja poprzez poprawę ich zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz lepsze przystosowanie społeczne.
Umowa została podpisana przez Panią Mariolę Kot, p.o. Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, przy kontrasygnacie głównego księgowego tutejszego Ośrodka – Panią Martę Wiącek.
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2019 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama