GODZINY OTWARCIA:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:30 do 15:30

KONTAKT:

tel. 17 77 76 422, e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ADRES:

Styków 102, 36-060 Głogów Małopolski

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Klubu Integracji Społecznej "Klub Inspiracji Sukcesu"

PostHeaderIcon Zakończenie projektu pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej - edycja 2019”

Z dniem 31 grudnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu pt. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej - edycja 2019” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” o wartości 78 790,00 zł.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski oraz korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Do uczestnictwa w  projekcie realizowanego w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2019 r. zostało zakwalifikowanych 28 nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej tj. 17 mężczyzn i 11 kobiet.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ”

Warsztaty dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

W ramach realizowanego projektu pn.: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r., współfinansowanego  ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w dniach od 19.11.2019- 26.11.2019 r. został zorganizowany cykl 5 spotkań 4-godz. dla danej grupy uczestników projektu, zmagających się z problemem alkoholowym lub w ich otoczeniu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „ROZPOCZYNAM WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ”

Warsztaty dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

W dniach 28-29 października uczestnicy Klubu Integracji Społecznej uczestniczyli w 16 godzinnych warsztatach nt. „Rozpoczynam własną działalność gospodarczą”, którego celem było uzyskanie przez uczestników KIS-u wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W ramach  projektu współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo, p.n.: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej - edycja 2019” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim 10 uczestników zostało skierowanych do odbycia kursu zawodowego. Zostały zorganizowane kursy w  zawodach takich jak:

-        sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób,

-        opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 3 osób,

-        kadry i płace dla 1 osoby,

-        stylizacja paznokci +przedłużanie rzęs +wizaż dla 2 osób

-        pracownik gospodarczy wraz z obsługa urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1 kV dla 2 osób.

Dodatkowo 2 osoby rozpoczęły kurs na prawo jazdy kat. B.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ruszyły warsztaty w ramach projektu „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.

Do uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 27 nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej 17 mężczyzn i 10 kobiet.  Są to osoby zamieszkujące teren gminy Głogów Małopolski, pozostające bez zatrudnienia. Z wszystkimi uczestnikami została  podpisana umowa uczestnictwa w projekcie oraz została przeprowadzona przez zespół diagnozujący indywidualna diagnoza potrzeb, celem dostosowania oferowanych form wsparcia.

Od lipca rozpoczęły się pierwsze warsztaty z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym pn. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Celem warsztatów było kształtowanie postawy pro-aktywnej, umożliwiające nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV, listu motywacyjnego, czy umiejętności prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Po za tym uczestnicy mogli się lepiej poznać i zintegrować dzięki pracy w grupach. Na zakończenie 40-godzinnych warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.

Gmina Głogów Małopolski/MGOPS w Głogowie Małopolskim pozyskała środki na realizację Zadania współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo p.n. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r. o łącznej wartości  78790,00 zł na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zakończenie projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu pt. „Klub Inspiracji Sukcesu” o wartości 738 tys. zł., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski, korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Przez okres dwóch lat w projekcie wzięło udział 80 osób.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztaty wizażu, stylizacji i poprawy wizerunku w Klubie Integracji Społecznej

Dopełnieniem dotychczasowych działań w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanych w Klubie Integracji Społecznej były warsztaty z zakresu  wizażu i stylizacji.

Początkiem marca w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w Stykowie dla jego uczestniczek odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu wizażu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ruszyła III edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W sierpniu b.r. została zakwalifikowana ostatnia III grupa 26 osób do uczestnictwa w Klubie Integracja Społecznej w ramach  projektu” Klub Inspiracji Sukcesu” dla których zaplanowana została ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej przygotowana przez zespół specjalistów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej takich jak:  treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach poszukiwania pracy oraz grupach wsparcia.


Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej zostały zorganizowane dla osób nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe  dostosowane do predyspozycji i zainteresowań uczestników projektu w zawodach takich:

- pracownik administracyjno-biurowego – dla 1 osoby

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dla 2 osób

- kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej – dla 5 osób

- kosmetyczka - dla 2 osób,

- kwalifikowany pracownika ochrony – dla 2 osób

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 2 osób
oraz kurs prawo jazdy kat. B - dla 4 osób.

 

Dzięki tym rodzajom wsparcia osoby nieaktywne zawodowo mogą nabyć kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz  podjąć zatrudnienie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu oraz są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników kursów zawodowych zostało skierowanych na 3 i 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem ukończonego kursu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w formie terapii zajęciowej.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama