KONTAKT:

tel. 17 77 76 422, e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ADRES:

36-060 Głogów Małopolski, ul. Stykowska 89

GODZINY OTWARCIA:

od pon. do pt.

od 8:00 do 12:00

Wniosek uczestnictwa

Regulamin Klubu Integracji Społecznej "Klub Inspiracji Sukcesu"

PostHeaderIcon Warsztaty wizażu, stylizacji i poprawy wizerunku w Klubie Integracji Społecznej

Dopełnieniem dotychczasowych działań w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanych w Klubie Integracji Społecznej były warsztaty z zakresu  wizażu i stylizacji.

Początkiem marca w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w Stykowie dla jego uczestniczek odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu wizażu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ruszyła III edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W sierpniu b.r. została zakwalifikowana ostatnia III grupa 26 osób do uczestnictwa w Klubie Integracja Społecznej w ramach  projektu” Klub Inspiracji Sukcesu” dla których zaplanowana została ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej przygotowana przez zespół specjalistów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej takich jak:  treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach poszukiwania pracy oraz grupach wsparcia.


Natomiast w ramach aktywizacji zawodowej zostały zorganizowane dla osób nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe  dostosowane do predyspozycji i zainteresowań uczestników projektu w zawodach takich:

- pracownik administracyjno-biurowego – dla 1 osoby

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dla 2 osób

- kucharza I st. z obsługa kasy fiskalnej – dla 5 osób

- kosmetyczka - dla 2 osób,

- kwalifikowany pracownika ochrony – dla 2 osób

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 2 osób
oraz kurs prawo jazdy kat. B - dla 4 osób.

 

Dzięki tym rodzajom wsparcia osoby nieaktywne zawodowo mogą nabyć kwalifikacje zawodowe, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz  podjąć zatrudnienie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu oraz są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego.

Po zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 10 uczestników kursów zawodowych zostało skierowanych na 3 i 4 miesięczne staże zawodowe zgodnie z kierunkiem ukończonego kursu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy Klubu mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznej pomocy:  psychologa, pedagoga i prawnika. Dodatkowego wsparcia w KIS udziela terapeuta zajęciowy, prowadząc zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w formie terapii zajęciowej.

 

PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu” - podpisano umowę na realizację projektu.

31 maja 2017 roku podpisano umowę  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” którego głównym celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, oraz aktywna ich integracja poprzez poprawę ich zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz lepsze przystosowanie społeczne.
Umowa została podpisana przez Panią Mariolę Kot, p.o. Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, przy kontrasygnacie głównego księgowego tutejszego Ośrodka – Panią Martę Wiącek.
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2019 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PostHeaderIcon Efekty działalności "Klubu Integracji Społecznej"

Przyszedł czas na podsumowanie wyników działań realizowanych w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” w związku z zakończeniem udziału kolejnej grupy Uczestników – 27 osób/mieszkańców Gminy Głogów Małopolski. Przypomnijmy iż z dniem 05.05.2017 w ramach projektu został utworzony Klub Integracji Społecznej, znajdujący się przy budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie. Budynek ten został wyremontowany, wyposażony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu wszystkie zajęcia, warsztaty a nawet kursy zawodowe mogły odbywać się  w pomieszczeniach klubu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Kolejne działania w ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej 10 uczestników projektu  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim zostało skierowanych do odbycia kursu zawodowego w następujących zawodach:  cukiernik, kwalifikowana pierwsza pomoc, operator CNC oraz magazynier z programem magazynowym, obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej. Dodatkowo 1 osoba rozpoczęła kurs na prawo jazdy kat. B.

Więcej…

 

PostHeaderIcon II edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” - rekrutacja zakończona

W ramach projektu  realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim,  w miesiącu lutym zakończono kolejną rekrutację uczestników. Zostało zakwalifikowanych 27 osób zainteresowanych wzięciem udziału w II edycji projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”. Są to osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Głogów Małopolski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Klub Inspiracji Sukcesu - proponowane formy wsparcia

 

PostHeaderIcon Kolejne kroki KIS-u

W ramach aktywizacji zawodowej projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 17 uczestników ukończyło kursy zawodowe oraz 3 osoby kurs na prawo jazdy kat. B. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, odpowiadających tematyce ukończonego kursu zawodowego 3 osoby  rozpoczęły 6-miesięczny staż w zakładach pracy na lokalnym rynku pracy - teren Gminy Głogów Małopolski oraz Miasta Rzeszów.

UWAGA!

W związku z trwającym naborem do II edycji projektu wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Reintegracja zawodowa Uczestników projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”

W ramach aktywizacji zawodowej projektu  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim dla 20 uczestników w miesiącu październiku zostały zorganizowane kursy/szkolenia zawodowe takie jak:

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wystartowały warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

W ramach projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” od połowy sierpnia do września przeprowadzone  zostały usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym tzw. trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i grupy wsparcia.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama