PostHeaderIcon Informacja

WNIOSKODAWCO!

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:

 

  • Godziny przyjmowania Stron w dziale świadczeń (pokój 211)

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek - czwartek: od 8.00 do 15.00

piątek: od 8.00 do 14.00

  • Strony przyjmowane są pojedynczo (przy jednym stanowisku może być tylko jedna Strona);
  • Nie udzielamy informacji o nr konta bankowego i nr PESEL członków rodziny (osoby, które nie wypełnią tych danych będą odsyłane do uzupełnienia wniosków);
  • Prosimy o przygotowanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu;
  • Od 1 sierpnia 2018 r. nie udzielamy informacji o dacie wypłaty (terminy wypłat są podane w decyzjach).
 

PostHeaderIcon Informacja o zmianie terminu wypłaty

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU WYPŁATY

500+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego tj. od 1 października 2018 r. ulegnie zmianie termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+).

Nowy termin realizacji wypłaty będzie przypadał do 20 dnia każdego miesiąca.

Konieczność zmiany terminu wynika z trudności z terminowym pozyskaniem i dostarczeniem zaświadczeń o dochodzie uzyskanym świadczeniobiorców.

 

PostHeaderIcon NOWE WNIOSKI na 500+

Od 1 sierpnia 2017 r  rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na tzw. nowy okres świadczeniowy dla osób korzystających z programu 500+. Wniosek   o wypłatę świadczenia pieniężnego na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany w w/w świadczeniem.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dokumenty wymagane przy składaniu „WNIOSKU o 500+”

Dokumenty wymagane przy składaniu „WNIOSKU o 500+”  na okres świadczeniowy 2017/2018

- PESEL wszystkich członków rodziny- numer konta bankowego- nakaz płatniczy o podatku rolnym z 2016r, zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (stan za  2016 r) lub oświadczenie na zał. ZSW-03

Więcej…

 

PostHeaderIcon Program 500+

Gmina Głogów Małopolski realizuje Program „Rodzina 500+”. To systemowe wsparcie polskich rodzin,  w kwocie  500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama