PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu”- I nabór uczestników do projektu

Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, utworzony z projektu Działanie 8.1 „Klub Inspiracji Sukcesu” w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku zaprasza do uczestnictwa wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, jednocześnie korzystające ze świadczeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Rodzinny Punkt Konsultacyjny

Rodzinny Punkt Konsultacyjny

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” z końcem kwietnia utworzony został Rodzinny Punkt Konsultacyjny, który znajduje się w świetlicy socjoterapeutycznej w Głogowie Małopolskim(budynek MGOPS) i pomieszczeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Pogwizdowie Nowym (budynek Domu Strażaka). Punkt ten jest dostępny dla wszystkich uczestników projektu i można w nim bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologa, radcy prawnego i mediatora.

Godziny otwarcia Punktu w miesiącu lipcu podane są poniżej, jednak istnieje także możliwość ustalenia innego terminu niż wymieniony w harmonogramie, po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem projektu i pracownikiem Punktu. Wszelkich odpowiedzi udziela koordynator projektu dostępny pod numerem telefonu: 507 755 850.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu” - podpisano umowę na realizację projektu.

31 maja 2017 roku podpisano umowę  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” którego głównym celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, oraz aktywna ich integracja poprzez poprawę ich zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz lepsze przystosowanie społeczne.
Umowa została podpisana przez Panią Mariolę Kot, p.o. Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, przy kontrasygnacie głównego księgowego tutejszego Ośrodka – Panią Martę Wiącek.
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2019 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

PostHeaderIcon Nowa świetlica już działa


Nowa świetlica socjoterapeutyczna w Pogwizdowie Nowym już działa!
W ramach projektu pt.: "Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, w miejscowości Pogwizdów Nowy utworzono świetlicę socjoterapeutyczną dla 20 dzieci z południowej części gminy. Placówka została wyremontowana i wyposażona ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama