PostHeaderIcon Dobry Start 2019

 

PostHeaderIcon Dobry Start w Gminie Głogów Małopolski

Dobry Start w Gminie Głogów Małopolski

Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. W ubiegłym roku ze wsparcia w Gminie Głogów Małopolski skorzystało 2729 uczniów. W okresie od  lipca do grudnia 2018 r łączna kwota wypłaconych świadczeń w Gminie Głogów Małopolski wynosiła 830 100,00 zł

Rodziny otrzymały wsparcie bez względu na dochód.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski o przyznanie pieniędzy na wyprawkę szkolną można będzie składać już od  1 lipca 2019 przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 17.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Formularz wniosku, wyjaśnienia, informacja o niezbędnych dokumentach

Druk wniosku znajdą Państwo poniżej.

Wniosek Dobry Start: Pobierz
Załącznik do wniosku: Pobierz

Wniosek należy uzupełnić czytelnie oraz podać niezbędne dane do ustalenia prawa do świadczenia.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start (300+) można złożyć osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp,  ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp. w Dziale Projektów i Programów, pokój 211, II piętro w godzinach pracy urzędu lub za pomocą systemów teleinformatycznych w następujących terminach.

  • od 1 lipca do 30 listopada — termin dla wniosków składanych przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada — termin dla wniosków składanych osobiście w organie właściwym.

WAŻNE!!!

Wniosek należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, a nie adres zameldowania.

Osoby, które złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start po dniu 30 listopada danego roku zgodnie z § 28 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

PostHeaderIcon Program Dobry Start – informacje ogólne

Świadczenie Dobry Start to nowy rządowy program, obok Programu Rodzina 500+, który stanowi dodatkowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie roku szkolnego .

Wartość świadczenia stanowi jednorazowa kwota 300,00 zł na dziecko uczące się, które przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama