PostHeaderIcon Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim  ogłasza nabór chętnych osób do programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt  z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do 20 października 2021r do tut. Ośrodka. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody  w terminie do dnia 22 października 2021 r.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Miejsko –Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

tel. 17 789 75 11, 17 789 75 13, 17 789 75 16

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 8 - Karta do zgłoszenia do programu

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama