PostHeaderIcon Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim ogłasza nabór chętnych osób na przystąpienie do programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- ośrodku wsparcia,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

- ośrodku wsparcia,

- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do 20 października 2021r. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody  w terminie do dnia 22 października 2021 r.

Informujemy, że osoby  zainteresowane powinni dostarczyć w Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), wypełnioną przez  lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Miejsko –Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

tel. 17 789 75 11, 17 789 75 13, 17 789 75 16

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny

Załącznik nr 8 - Karta zgłoszenia do programu

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama