PostHeaderIcon Wnioski na Dobry Start 2020

1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start” tj. jednorazowej wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów.

Początek roku szkolnego i zakup wyprawki szkolnej, szczególnie dla większej liczby dzieci, to zawsze spory wydatek i obciążenie dla domowego budżetu. Uruchomiony w 2018 r. program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w tym czasie i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Terminy składania wniosków:

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (np. pocztą).

Ze względu na okres trwającej pandemii zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną na platformie ePUAP, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

WAŻNE!!!

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje studentom szkół wyższych.

Wniosek należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, a nie adres zameldowania.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Bank Handlowy w Warszawie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 

PostHeaderIcon Informacja

http://mgops.glogow-mlp.pl/images/2020/progoppomzywlogo.jpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Stowarzyszenie  „RAZEM” w Budach Głogowskich

informuje, że w dniu

29 czerwca 2020 r. o godz.16:00

w Domu Ludowym w Budach Głogowskich

odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

PostHeaderIcon Informacja - Bank Żywności

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2020 r. tj. piątek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących  w Podprogramie 2018  będzie wydawana żywność dla osób, które posiadają skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wydawania żywności w dniu 05.06.2020 r. w następujących miejscowościach:

1. Wysoka Głogowska (Dom Ludowy) 10.00-11.00
2. Przewrotne (Dom Ludowy) 11.30-13.00
3. Głogów Małopolski (Dom Kultury) 13.30- 15.30
4. Budy Głogowskie (Dom Ludowy) 16.00-17.00

UWAGA!

Odbiór żywności możliwy jest tylko w wyznaczonym dniu
tj. 05.06.2020 r.

 

PostHeaderIcon Kontynuacja usług dla seniorów

W związku z zakończoną realizacją projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w okresie trwania projektu w Gminie Głogów Młp., czyli usług  opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych, teleopieki oraz pobytu w DDP w formie odpłatnej.  Możliwość skorzystania z tych usług zapewnia trwałość projektu do 31 grudnia 2025 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

- usługi opiekuńcze – 18 zł/h

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 zł/h

- sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 zł/h

- teleopieka – 336,27 zł/miesiąc

- pobyt w DDP – wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie, odpłatność ta ustalana jest według Uchwały Rady Gminy Głogów Młp. nr XXI/297/2020

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu (017) 78 97 502.

 

PostHeaderIcon Życzenia

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama