PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa aż do maja 2021 roku. Termin składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się w  lutym 2021 roku.

Aktualnie wnioski powinny być składane tylko na nowonarodzone dzieci.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą  przyjmowane w formie tradycyjnej od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.

 

PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA

O ZMIANIE FUNKCJONOWANIA MGOPS

Informujemy, że od 01.08.2020 r. MGOPS przyjmuje strony bezpośrednio w budynku z  zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Do urzędu będą wpuszczane max 6 osób, które muszą zachować dystans 1,5 m, w związku z tym należy mieć maseczkę i swój długopis.

Osoby czekające na swoją kolej oczekują na zewnątrz budynku z zachowaniem dystansu społecznego.

Informujemy, że nadal druki do pobrania są dostępne w Świetlicy Socjoterapeutycznej (z tyłu budynku).

Nadal funkcjonuje skrzynka podawcza na wnioski i  dokumenty umieszczona przy wejściu do świetlicy.

Prosimy nie wypełniać wniosków długopisem zmazywalnym.

Strony przyjmowane są w pokoju 210 w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 8:00 - 15:00

Piątek: 8:00 – 14:00

 

PostHeaderIcon Informacja - Bank Żywności

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJA!!!

DODATKOWE WYDAWANIE ŻYWNOŚCI !!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.08.2020 r. tj. piątek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących  w Podprogramie 2019  będzie wydawana żywność dla osób, które posiadają skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wydawania żywności w dniu 21.08.2020 r. w następujących miejscowościach:

1. Wysoka Głogowska (Dom Ludowy) 10.00-11.00
2. Przewrotne (Dom Ludowy) 11.30-13.00
3. Głogów Małopolski (Dom Kultury) 13.30- 15.30
4. Budy Głogowskie (Dom Ludowy) 16.00-17.00

UWAGA!

Odbiór żywności możliwy jest tylko w wyznaczonym dniu
tj. 21.08.2020 r.

 

PostHeaderIcon Informacja

Ważna informacja

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o 500+

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+". Wniosek złożony w ubiegłym roku zakłada wypłatę środków do końca maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie pobierali świadczenia, mogą w każdej chwili przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej, a także osobiście w formie papierowej.

 

PostHeaderIcon Plakat "Gotowi do zmiany"

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama