PostHeaderIcon Nie przemocą a pomocą

 

Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich ogłasza nabór do projektu pn. „Nie przemocą a pomocą” w ramach otrzymanej dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023. Rodzaj zadania publicznego tj. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, działanie wspierania działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Nie przemocą a pomocą” to projekt skierowany do osób dorosłych oraz dzieci
z rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy domowej. Projekt realizowany będzie w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jakimi są osoby dotknięte i zagrożone problemem przemocy domowej. Skierowany jest do 20 rodzin z terenu gminy Głogów Małopolskich zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy domowej, oraz 25 dzieci z gminy Głogów Małopolski. W projekcie weźmie udział również 15 dzieci z terenu gminy Kolbuszowa.

 

W ramach projektu osoby zagrożone i doświadczające przemocy domowej będą mogły skorzystać z wsparcia profesjonalnego interwenta kryzysowego, będą mieli również zapewnione wsparcie psychologiczne oraz pomoc pracownika socjalnego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty mające za zadanie uczenie poprawnej komunikacji, bez gniewu, złości czy agresji. W celu wzmocnienia więzi rodzinnych, kształtowania pozytywnych relacji rodzinnych, upowszechniania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego zorganizowany zostanie jednodniowy wyjazd o charakterze rekreacyjno-turystycznym. Projekt rozszerzony jest także o działania skierowane bezpośrednio na najmłodszych ponieważ to oni są najsilniej narażeni na negatywne skutki przemocy domowej na wielu płaszczyznach.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!!!

Telefon kontaktowy: 17 851 69 63.