PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe

13.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe - Usługi specjalistyczne 2021

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Zał. nr 3 - Oświadczenie zleceniobiorcy