PostHeaderIcon PODNOSIMY KWALIFIKACJE - szkolenia zawodowe dla uczestników KlS

We wrześniu 2020 r. uczestnicy KIS o niskich kwalifikacjach lub wykształceniu w ramach aktywizacji zawodowej rozpoczęli kursy zawodowe. Rodzaj kursu zawodowego został dobrany zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami poszczególnych uczestników projektu na indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym.

 

Zostały zorganizowane szkolenia w wymiarze 100 godz. szkol. w  zawodach takich jak:

  • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 2 osób,
  • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób,
  • kadry i płace dla 1 osoby,
  • kurs brukarza dla 2 osób

Dodatkowo 1 osoba rozpoczęła kurs na prawo jazdy kat. B.

Celem kursów zawodowych jest uzyskanie przez osoby uczestniczące w kursach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub samodzielnego świadczenia usług w zakresie związanym z kierunkiem wybranego kursu zawodowego. Każdy z uczestników kursu miał zapewniony dostęp do egzaminu zewnętrznego dzięki któremu mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe - unormowane w rozporządzeniach właściwego ministra, oraz są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego.