PostHeaderIcon GRUPY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW KIS

W miesiącu październiku odbyły się kilkudniowe warsztaty z psychologiem nt. „Grupy wsparcia” dla indywidualnej grupy uczestników KIS.

Dzięki działaniom podejmowanym w grupie wsparcia, ofiary przemocy  miały okazję przyjrzeć się swojej sytuacji oraz dostrzec nowe sposoby radzenia sobie sytuacją spowodowaną stosowaniem przemocy w rodzinie.

W ramach  współpracy z Komisariatem Policji została bezpłatnie przeprowadzona prelekcja na temat prowadzenia Procedury Niebieskiej Karty oraz zostały przedstawione formy wsparcia dla ofiar przemocy. Zorganizowana forma wsparcia miała na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie, wystąpienia efektu wzmocnienia grupowego polegającego na wzajemnym motywowaniu się do działań.