PostHeaderIcon PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – zajęcia terapeutyczne w KIS

W ramach realizowanego projektu pn.: „Klub Inspiracji Sukcesu”  współfinansowanego  ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, realizowanego w ramach programu ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020- 2022 w listopadzie grupa uczestników Klubu Integracji Społecznej wzięła udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Celem spotkania była profilaktyka zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy, dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka, przedstawienie konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu, kształtowanie umiejętności dyskusji i współpracy w grupie.

Gościnnie Policjanci z  Komisariatu Policji przeprowadzili prelekcję nt. kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Spotkania były okazją do omówienia różnic pomiędzy przestępstwami a wykroczeniami związanymi z jazdą „na podwójnym gazie” oraz uświadomienia kierowcom, jak poważne konsekwencje niesie za sobą to nieodpowiedzialne zachowanie.