PostHeaderIcon Program 500+

Gmina Głogów Małopolski realizuje Program „Rodzina 500+”. To systemowe wsparcie polskich rodzin,  w kwocie  500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE „RODZINA 500+”
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek należy złożyć w miejscu zamieszkania (miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania). Mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski mogą złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Fabrycznej 17, Dział Projektów i Programów, II piętro, pokój 211 lub przez internet: za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 (trwający od 1 października 2017 r do 30 września 2018r) jest rok 2016. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


Więcej informacji: www.mrpips.gov.pl