PostHeaderIcon Informacja

WNIOSKODAWCO!

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:

 

  • Godziny przyjmowania Stron w dziale świadczeń (pokój 211)

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek - czwartek: od 8.00 do 15.00

piątek: od 8.00 do 14.00

  • Strony przyjmowane są pojedynczo (przy jednym stanowisku może być tylko jedna Strona);
  • Nie udzielamy informacji o nr konta bankowego i nr PESEL członków rodziny (osoby, które nie wypełnią tych danych będą odsyłane do uzupełnienia wniosków);
  • Prosimy o przygotowanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu;
  • Od 1 sierpnia 2018 r. nie udzielamy informacji o dacie wypłaty (terminy wypłat są podane w decyzjach).