PostHeaderIcon Komunikat w sprawie 500+

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia wychowawczego (+500) na pierwsze dziecko uprzejmie informujemy, że obecnie trwają pracę legislacyjne nad nowelizacją ustawy tj. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134).

Wnioski na pierwsze dziecko przyjmowane oraz rozpatrywane są obecnie na  dotychczasowych zasadach tzn.:

- aktualny okres świadczeniowy trwa od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

- obowiązuje kryterium dochodowe 800,00 zł na osobę lub 1200,00 zł na osobę jeżeli w rodzinie jest dziecko do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko od 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym;

- rokiem bazowym obecnie obowiązującym przy ustalaniu dochodu rodziny jest rok 2017 – z zastrzeżeniem katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;

- w przypadku spełnienia kryterium dochodowego świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia wniosku;

- rodzaje oraz ilość dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy;

– informację o niezbędnych dokumentach do rozpatrzenia wniosku strona uzyska po pozyskaniu danych z systemu Emp@tia przez pracownika prowadzącego sprawę - w celu szybszego obiegu informacji zachęcamy do podawania nr telefonu kontaktowego we wniosku;

- w celu zachowania ciągłości świadczeń wychowawczych należy ponownie złożyć wniosek. Formularz można złożyć od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez ministerialne systemy teleinformatyczne oraz bankowość elektroniczną), a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. przy ul. Fabrycznej 17, Dział Projektów i Programów – Program Rodzina 500+  Świadczenia wychowawcze, II piętro, pokój 211.

O wszelkich zmianach związanych z w/w programem będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco komunikatów dotyczących świadczenia wychowawczego (500+) pojawiających się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina).