PostHeaderIcon Informacja

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa aż do maja 2021 roku. Termin składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się w  lutym 2021 roku.

Aktualnie wnioski powinny być składane tylko na nowonarodzone dzieci.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą  przyjmowane w formie tradycyjnej od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.