PostHeaderIcon Informacja

W obecnym okresie świadczeniowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze tzw. „500 +” przyznane jest do 31.05.2021 r. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby korzystać z tego programu od 01.06.2021 r. należy złożyć nowy wniosek o przyznanie tego świadczenia. Jeżeli tego nie zrobimy lub spóźnimy się, możemy nie dostać pieniędzy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną od 01.02.2021 r. lub tradycyjną, papierową od 01.04.2021 r. Od terminu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku zależy termin wypłaty świadczeń. Aby zachować ciągłość wypłat nie należy zwlekać do czerwca, ale złożyć wniosek odpowiednio wcześniej. W przeciwnym przypadku pieniądze dotrą z opóźnieniem.

- złożenie wniosku od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 30 czerwca 2021 r.;

- złożenie wniosku od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 31 lipca 2021 r.;

- złożenie wniosku od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

- złożenie wniosku od 01.07.2021 do 31.07.2021 r. - wypłata świadczeń nastąpi do 30 września 2021 r. ale świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia.