PostHeaderIcon Informacja

Program „Wspieraj Seniora 2021”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim informuje, że w  związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest kontynuowany w 2021 roku – do końca pierwszego kwartał bieżącego roku - z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Pomoc przeznaczona jest dla Seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb. Aby skorzystać z tej pomocy należy zadzwonić na specjalną infolinię: tel. 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim tel: 17 789 75 00, 17 789 75 11