PostHeaderIcon Dzień dziecka w OIK w Górnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie informują, że w dniu 28.06.2016 r. w OIK w Górnie odbył się „Dzień Dziecka” dla rodzin korzystających z pomocy OIK.
Impreza była współfinansowana przez Gminę Sokołów Małopolski – ze środków pozyskanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, a także przez darczyńców z terenu Powiatu Rzeszowskiego oraz Powiatu Niżańskiego jak i ze środków Powiatu Rzeszowskiego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja

Z dniem 01-07-2016 r. upływa termin składnia wniosków o przyznaniu świadczenia wychowawczego, które będą wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016 r.
Wszystkie wnioski na „Świadczenie 500+” złożone od 02-07-2016 r. będą wypłacane na bieżąco od miesiąca złożenia wniosku.

 

PostHeaderIcon Spotkanie dotyczące profilaktyki i badań mammograficznych.

15 czerwca br. w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich miało miejsce spotkanie dotyczące znaczenia profilaktyki i badań mammograficznych w życiu kobiet. Odbyło się ono w ramach projektu realizowanego przez GRUPĘ LUX MED

Więcej…

 

PostHeaderIcon Aktywny czas w dziennym domu "SENIOR-WIGOR"

Od lutego br. do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Budach Głogowskich przybywają seniorzy z całej gminy, którzy pragną mile i przyjemnie spędzić jesień swojego życia. Uczestniczą oni w różnego rodzaju zajęciach, które są dostosowywane do ich wieku i możliwości.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Uroczystość Dnia Mamy i Taty w świetlicach Socjoterapeutycznych.

W Świetlicach Socjoterapeutycznych MGOPS w dniach 23.05.2016 w Głogowie Młp. i 24.05.2016 w Przewrotnem odbyły się uroczyste spotkania z rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty.

Więcej…

 

PostHeaderIcon 500+ na plus

W Gminie Głogów Młp. nadal trwa weryfikacja złożonych wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Od początku kwietnia do dzisiaj wniosek złożyło 1 517 rodzin z terenu naszej gminy. Liczba ta cały czas wzrasta, gdyż program cieszy się dużą popularnością. Wydanych zostało 1 088 decyzji administracyjnych , a w ramach Programu wypłacono już 1 782 417,70 zł. Na dzień dzisiejszy wsparciem objętych zostało 1 783 dzieci.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama