PostHeaderIcon Informacja

Szanowni Państwo!

Burmistrz Głogowa Małopolskiego serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, a szczególnie rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, potrzebujące, oraz te  które posiadają skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  po bezpłatny odbiór

Więcej…

 

PostHeaderIcon Kończenie projektu „Wyjść na prostą”

We wrześniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu „Wyjść na prostą” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.W ramach projektu  18 kobiet i 12 mężczyzn uczestniczyło w zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu zarówno pokonanie barier psychologicznych uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia jak i zapewnienie szkolenia zawodowego pozwalającego na zdobycie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.11.2015r. w ramach programu pomocy żywnościowej będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które posiadają skierowanie i kartę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świetlice socjoterapeutyczne MGOPS ruszyły pełną parą

Wraz z upływem kolejnych dni nowego roku szkolnego swoje działania rozpoczęły cztery świetlice socjoterapeutyczne z terenu naszej gminy: w Budach Głogowskich, Przewrotnem, Wysokiej Głogowskiej oraz w Głogowie Małopolskim, oferując swoim podopiecznym szereg ciekawych
i pouczających zajęć.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ruszył projekt "Młodzież na Start"

 

 

PostHeaderIcon Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.10.2015r w ramach programu pomocy żywnościowej będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które posiadają skierowanie i kartę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama