PostHeaderIcon Ferie zimowe - 2016

 

 

PostHeaderIcon Uczestnicy świetlic w szkółce rolkowej „WODZU”

 

W dniu 30.01.2016 dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych z Głogowa Młp., Wysokiej Głogowskiej oraz Przewrotnego wzięły udział w nauce jazdy na rolkach. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalnego instruktora Pana Konrada Tomaka na terenie Szkółki Rolkowej „WODZU”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podsumowanie akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Ogólnopolska akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, do której Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej się przyłączył, dobiegła końca. Trwała ona na przełomie  grudzień/styczeń 2015/2016, kiedy to na terenach szkół Głogowie Młp.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Informacja

Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i wspierania reintegracji społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu - pobierz plik

 

PostHeaderIcon Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.01.2016 r. w ramach programu pomocy żywnościowej będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w tym rodzin wielodzietnych, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które posiadają skierowanie i kartę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Praca

Kierownik Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich
ogłasza nabór
na stanowisko fizjoterapeuty w Dziennym Domu „ Senior-WIGOR”

 

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama