PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA

W dniu 02.05.2024 tj. czwartek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Głogowie Małopolskim

będzie nieczynny.

 

PostHeaderIcon Życzenia

 

PostHeaderIcon Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o uruchomieniu możliwości wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu " Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością". Więcej informacji oraz zasady korzystania z wypożyczalni do pobrania poniżej.

Do pobrania: Informacja PFRON

 

PostHeaderIcon „Posiłek w szkole i w domu” - rok 2024

Gmina Głogów Małopolski otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”
Szacowana całkowita wartość zadania:384 550,00 zł
Szacowana wartość dofinansowania:269 185,00 zł
Wkład Gminy Miejskiej Głogów: 115 365,00 zł

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

- 200% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1552,00zł.

- 200% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie 1200,00zł.

 

PostHeaderIcon Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej MGOPS

W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla około 20 dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych MGOPS w godzinach od 9.00 do 14.00. Dzieci chętnie korzystały każdego dnia z atrakcji jakie przygotowali dla nich wychowawcy, odwiedziły m.in.: Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim, gdzie zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii, Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie zapoznali się z praca strażaka, poznały narzędzia i akcesoria pracy strażaków.

Został również zorganizowany wyjazd pociągiem podmiejskim do Kina Helios w Rzeszowie na seans filmowy pt.: „Ekipa z dżungli”. Ponadto każdego dnia ferii w świetlicy były organizowane różnorodne zajęcia integracyjne, zajęcia plastyczne oraz zabawy a w ramach terapii kulinarnej przygotowywane były pyszne poczęstunki m.in. gofry, hot-dogi, tosty itp.

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom Komisariatu Policji oraz pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki którym mogły się odbyć zajęcia, dziękujemy za poświęcony czas, ciekawe prelekcje i udostępnienie lokali.

Foto galeria

 

PostHeaderIcon Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim ponownie informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej.

W ramach programu będzie można skorzystać ze świadczenia w formie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa, opartego na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki.

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, ul. Fabryczna 17 do dnia 29 stycznia 2024r.

 

tel. 17 789 7500, 17 789 7511, w godzinach:

pon. 7.30 – 16.30, wt. - czw. 7.30 – 15.30,  pt. 7.30 – 14.30

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama