PostHeaderIcon Informacja

INFORMACJA

Informujemy, że w związku dobiegającą końca realizacją projektu pn. „Aktywna rodzina mocno się trzyma” z dniem 30.09.2023r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. ogłasza dodatkowy nabór uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej oferując gotowość przyjęcia do 30 uczestników. Ponadto oferuje zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zapewniając pomoc specjalistyczną.

Celem głównym działalności Świetlic Socjoterapeutycznych jest w szczególności wspieranie rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Rekrutacja do Świetlic MGOPS standardowo odbywa się we wrześniu każdego roku zapisy są  na bieżący rok szkolny, natomiast w wyjątkowych sytuacjach można złożyć deklarację chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach w innym terminie. Przyjęcia do Świetlic odbywają się na wniosek, w szczególności: rodziców/opiekunów prawnych, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego oraz pedagoga szkolnego.

 

PostHeaderIcon Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim  ogłasza nabór chętnych osób do programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym::

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt  z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do 13 września 2023 r. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody  w terminie do dnia 15 września 2023 r.


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Miejsko–Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

tel. 17 789 75 11, 17 789 75 13, 17 789 75 16

 

Plik do pobrania:

Załącznik nr 7 - Karta do zgłoszenia do programu

 

PostHeaderIcon Informacja

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.09.2023 r. tj. piątek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w Podprogramie będzie wydawana żywność dla osób, które posiadają skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

Poniżej zamieszczamy harmonogram wydawania żywności w dniu 15.09.2023 r. w następujących miejscowościach:

1. Wysoka Głogowska (Dom Ludowy) 10.00-11.00
2. Przewrotne (Dom Ludowy) 11.30-13.00
3. Głogów Małopolski (Dom Kultury) 13.30- 15.30
4. Budy Głogowskie (Dom Ludowy) 16.00-17.00

UWAGA!

Odbiór żywności możliwy jest tylko w wyznaczonym dniu
tj. 15.09.2023 r.

 

PostHeaderIcon Wakacje 2023

 

PostHeaderIcon Informacja

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.06.2023 r. tj. piątek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w Podprogramie będzie wydawana żywność dla osób, które posiadają skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

Poniżej zamieszczamy harmonogram wydawania żywności w dniu 23.06.2023 r. w następujących miejscowościach:

1. Wysoka Głogowska (Dom Ludowy) 10.00-11.00
2. Przewrotne (Dom Ludowy) 11.30-13.00
3. Głogów Małopolski (Dom Kultury) 13.30- 15.30
4. Budy Głogowskie (Dom Ludowy) 16.00-17.00

UWAGA!

Odbiór żywności możliwy jest tylko w wyznaczonym dniu
tj. 23.06.2023 r.

 

PostHeaderIcon Warsztaty ekonomiczne

Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich

informuje, że w dniu

14-06-2022 r. w godz.  16:00 – 18:00

w nowym Domu Ludowym

w Budach Głogowskich

odbędą się

warsztaty ekonomiczne

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się planowaniem budżetu domowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!

Zapraszamy!!!!

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama