PostHeaderIcon Zespół interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny


Aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. 
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Głogów Młp. został powołany Uchwałą Nr V/40/211 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 28.02.2011.

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie Młp.

ul. Fabryczna 17
tel. ( 017 ) 78 97 502,

Pomoc instytucjonalna:

  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Fabryczna 17
tel. ( 017 ) 78 97 502,

  • Komisariat Policji

ul. Wincentego Witosa 10a
tel. (017) 85-83-374

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 1
tel.(17) 78-97-000

  • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 800 120 002

 

Więcej informacji na stronie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

ul. Rynek 7 
36-065 Dynów

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama