Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na bieżący okres 2019/2021, trwający do 31 maja 2021

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.

Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń wychowawczych (wypełniać tylko w przypadku, gdy którykolwiek z rodziców przebywa za granicą)

Dyspozycja przekazywania na konto bankowe

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:

Informujemy, iż w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego należy kontaktować się wyłącznie z Punktem Informacyjnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Poniżej podajemy numery telefonów:

- 17 567-18-16

- 17 967-18-17

- adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PostHeaderIcon Informator 500+

 

PostHeaderIcon 500+ na każde dziecko

 

PostHeaderIcon Komunikat w sprawie 500+

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia wychowawczego (+500) na pierwsze dziecko uprzejmie informujemy, że obecnie trwają pracę legislacyjne nad nowelizacją ustawy tj. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134).

Wnioski na pierwsze dziecko przyjmowane oraz rozpatrywane są obecnie na  dotychczasowych zasadach tzn.:

- aktualny okres świadczeniowy trwa od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

- obowiązuje kryterium dochodowe 800,00 zł na osobę lub 1200,00 zł na osobę jeżeli w rodzinie jest dziecko do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko od 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym;

- rokiem bazowym obecnie obowiązującym przy ustalaniu dochodu rodziny jest rok 2017 – z zastrzeżeniem katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;

- w przypadku spełnienia kryterium dochodowego świadczenie wypłacane jest od miesiąca złożenia wniosku;

- rodzaje oraz ilość dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem na pierwsze dziecko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy;

– informację o niezbędnych dokumentach do rozpatrzenia wniosku strona uzyska po pozyskaniu danych z systemu Emp@tia przez pracownika prowadzącego sprawę - w celu szybszego obiegu informacji zachęcamy do podawania nr telefonu kontaktowego we wniosku;

- w celu zachowania ciągłości świadczeń wychowawczych należy ponownie złożyć wniosek. Formularz można złożyć od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez ministerialne systemy teleinformatyczne oraz bankowość elektroniczną), a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. przy ul. Fabrycznej 17, Dział Projektów i Programów – Program Rodzina 500+  Świadczenia wychowawcze, II piętro, pokój 211.

O wszelkich zmianach związanych z w/w programem będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco komunikatów dotyczących świadczenia wychowawczego (500+) pojawiających się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina).

 

PostHeaderIcon Informacja

WNIOSKODAWCO!

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:

 

  • Godziny przyjmowania Stron w dziale świadczeń (pokój 211)

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek - czwartek: od 8.00 do 15.00

piątek: od 8.00 do 14.00

  • Strony przyjmowane są pojedynczo (przy jednym stanowisku może być tylko jedna Strona);
  • Nie udzielamy informacji o nr konta bankowego i nr PESEL członków rodziny (osoby, które nie wypełnią tych danych będą odsyłane do uzupełnienia wniosków);
  • Prosimy o przygotowanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami do wglądu;
  • Od 1 sierpnia 2018 r. nie udzielamy informacji o dacie wypłaty (terminy wypłat są podane w decyzjach).
 

PostHeaderIcon Informacja o zmianie terminu wypłaty

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU WYPŁATY

500+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wraz z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego tj. od 1 października 2018 r. ulegnie zmianie termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+).

Nowy termin realizacji wypłaty będzie przypadał do 20 dnia każdego miesiąca.

Konieczność zmiany terminu wynika z trudności z terminowym pozyskaniem i dostarczeniem zaświadczeń o dochodzie uzyskanym świadczeniobiorców.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama