PostHeaderIcon „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.

Gmina Głogów Małopolski/MGOPS w Głogowie Małopolskim pozyskała środki na realizację Zadania współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo p.n. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r. o łącznej wartości  78790,00 zł na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Młodzi, zdolni, niezawodni” - od 1.03 do 31.12.2019 r.

Stowarzyszenie RAZEM w okresie od marca do grudnia 2019r. realizuje działania dla młodzieży z terenu gminy Głogów Młp. w ramach projektu dofinansowanego z MRPiPS pn. MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWODNI w ramach konkursu „Aktywna młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - 2019. W ramach projektu na terenie gminy Głogów Małopolski odbędą się spotkania/warsztaty dla 15 osobowej grupy młodzieży ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą, animatorem, plastykiem, informatykiem, psychoprofilaktykiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Pomocna dłoń” - od 21.09 do 15.12.2018 r.

W okresie od października do grudnia 2018 roku dzięki otrzymanej dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – MGOPS w Głogowie Młp. we współpracy ze Stowarzyszeniem Podkarpacki Klub Samorządności realizował projekt pt. „POMOCNA DŁOŃ”. Uczestnicy projektu (32 osoby) z gminy Głogów Młp. i gminy Kolbuszowa wzięli udział w szkoleniu i wyjazdowych warsztatach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Nie przemocą a pomocą” - od 29.05 do 15.12.2018 r.

MGOPS w Głogowie Młp we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem z Bud Głogowskich w 2018r. zrealizowało projekt pn. „Nie przemocą a pomocą” w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Więcej…

 

PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu” - od 01.05.2017r. do 30.04.2019

Dnia 31 maja 2017 roku podpisano umowę  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” którego głównym celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski. 
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2019 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama