Wniosek o przyznanie Karty dużej Rodziny wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania:

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR (Stronę 3 i 4 należy powielić i wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku)

Załączniki:

Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (wypełnić dla każdego rodzica wskazanego we wniosku)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w szkole lub w szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi jest dostępna na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

PostHeaderIcon Zmiany od 1.01.2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zmiany w KDR

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Osoby posiadające aplikacje mobilną będą mogły skorzystać z takich funkcji jak:

Więcej…

 

PostHeaderIcon Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama